ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Καθαρό Ποιοτικό Πόσιμο Νερό

Go For Blue

Αγωγιμόμετρο Veluda

Μετράει την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι η μαθηματική έκφραση της ικανότητας υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα ...