ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Καθαρό Ποιοτικό Πόσιμο Νερό

Τα φίλτρα κεντρικής παροχής είναι συστήματα φίλτρανσης που τοποθετούνται στην κεντρική παροχή του σπιτιού σας και προστατεύουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από το κακής ποιότητας νερό.   

Αφαιρούν χώματα ,σκουριές ,πέτρες και άλλα αιωρούμενα σωματίδια.

Go For Blue

5'' FILTER CLEAR HOUSING

Το 3/4" clear housing 5"είναι ένα φίλτρο κεντρικής παροχής ...
Go For Blue

BB 10'' FILTERS

Το " Big Blue Housing 10" είναι ένα φίλτρο κεντρικής παροχής, το οποίο αντέχει σε υψηλή πίεση έως 6 bar.
Go For Blue

BB 20'' FILTERS

1" Big Blue Housing 20", μπλέ φίλτρο κεντρικής παροχής ...
Go For Blue

NW 25 TE

Το ΝW25 TE είναι ένα φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας από υψηλής ποιότητας ενεργό άνθρακα ...