Φίλτρο με υψηλή ισχύς μείωσης κύστεων, χλωρίου, οσμής και ρύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μείωση της γεύσης χλωρίου και μείωση οσμών 
  • Μείωση κύστεων με βάση το πρότυπο NSF / ANSI 53 *
  • Υψηλή απορροφητική ικανότητα και αποδοτικότητα *
  • Η χαμηλή πτώση πίεσης διευκολύνει την υψηλή ροή
  • Υψηλή απορρόφηση ιζημάτων - δεν βουλώνει εύκολα
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής φίλτρου έναντι των φίλτρων ενεργού κοκκοειδή άνθρακα


chloragurard_gr.jpg