Αφαιρεί αποτελεσματικά το χλώριο. Το χλώριο που περιέχεται στο νερό του δικτύου αντιδρά με διάφορα οργανικά στοιχεία του νερού με αποτέλεσμα τη δημιουργία επικίνδυνων καρκινογόνων ουσιών.

Καθαρό Ποιοτικό Πόσιμο Νερό